Intuïtieve begeleiding/coaching

Iliana biedt begeleiding/coaching aan in de vorm van individuele gesprekken, waarbij je ondersteund wordt in jouw proces om bij meer helderheid te komen.

Energielezing

In het menselijk energiesysteem zijn alle gedachten, gevoelens, herinneringen en ervaringen opgeslagen, zowel die uit het heden als uit het verleden. Het is mogelijk om deze informatie te ‘lezen’. De lezing geeft inzicht in wat er op onbewust niveau speelt met betrekking tot je vraag en wat je nu als belemmerend ervaart. Het totaal aan inzichten bieden je een ruimer perspectief. Je krijgt een idee van waaruit je kan kiezen wat je wilt veranderen en welke nieuwe stappen je wilt zetten. Ook hierbij kan coaching gegeven worden in de vorm van individuele sessies.

Voor een energielezing is het in eerste instantie belangrijk om duidelijk te hebben waarover je informatie wilt ontvangen. Dit wordt in de intake besproken. Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor de energielezing.

Sessie

In de begeleidingsgesprekken maakt Hilde gebruik van haar intuïtie, wijsheid en kennis. De feedback is bedoeld om je te coachen in het proces van het zelf transformeren van beperkende patronen, die je verhinderen helemaal jezelf te zijn. Het geeft ondersteuning om stappen te zetten op jouw weg van zelfontwikkeling.

Belangrijk is dat je op jezelf reflecteert, met name om je bewust te worden van je kwaliteiten, talenten en wijsheid. Vervolgens geef je daar erkenning aan, zodat je er gebruik van kan maken. Vaak vraagt dit om een veranderingsproces bij jezelf.

Hilde: “Het is fijn om te zien hoe mensen, als ze hun leven in eigen hand nemen, hun begaafdheden en talenten tot ontwikkeling brengen. Keuzes die uit liefde gemaakt worden voor jezelf, zijn ook altijd goed voor de ander en voor de wereld. Liefde verbindt. De tijdgeest vraagt om ontwikkeling van jezelf, of je nu wilt of niet.”

Intake

Een traject van begeleiding/coaching begint met een intakegesprek, dat bedoeld is om kennis met elkaar te maken en te kijken welk vervolgtraject wenselijk is.

Kosten van de intake                                                   € 35,–.

Kosten van een sessie                                                  € 75,–.

Kosten van de energielezing                                       € 95,–.

 

Je kan telefonisch een afspraak maken: 0522-443299.

Beltijden: maandag t/m donderdag van 17.00 – 18.00 uur.